Pages

Words of Wisdom #3

Thursday, February 23, 2012

"Berpenat lelahlah kerana sesungguhnya kesenangan itu selepas kesusahan, jangan berdukacita kerana hidup ini meletihkan, sebab demikianlah hidup ini diciptakan" - Imam Shafie

No comments:

Post a Comment